Home / Napisali o mnie / Zegarek posłanki dla Pereza

Zegarek posłanki dla Pereza

lodzkifutbol.plJona­than de Amo Perez został wybrany Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu ze Ślą­skiem Wro­cław. Pamiąt­kową sta­tu­etkę i ele­gancki zega­rek z logo Ligi Mistrzów wrę­czyli tym razem: poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego Joanna Skrzy­dlew­ska i były pił­karz Widzewa Sła­wo­mir Cha­łaś­kie­wicz - infor­muje na swo­jej stro­nie ŁódzkiFutbol.pl

Czy­taj infor­ma­cję: ŁódzkiFutbol.pl

10 grud­nia 2013

Scroll To Top