Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Przyjmijcie noworoczne życzenia

Przyjmijcie noworoczne życzenia

Rado­snych Świąt Bożego Naro­dze­nia, peł­nych rodzin­nego cie­pła i miło­ści oraz speł­nie­nia marzeń w Nowym 2013 Roku

życzy

Joanna Skrzy­dlew­ska

Poseł do Par­la­mentu Europejskiego

 

Scroll To Top